Skip to main content

Vervolg je weg na letselschade

Neem contact op om kennis te maken en te zien wat ik voor je kan doen.

Contact

Voor echte hulp bij ongeval:

Magna Veldhuysen
Zwartewaterallee 46
8031 DX Zwolle

Magna Veldhuysen is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor de rechtsgebieden

  1. letselschaderecht (civielrechtelijke zaken en slachtofferzaken)
  2. medisch tuchtrecht
  3. verzekeringsrecht

(06) 25 05 13 95
F  (038) 427 20 21
 magna@magnaletselschade.nl

IBAN NL12 INGB 0007 4430 99
KVK 6626911

Soms moet er iets veranderen om te kunnen veranderen