Skip to main content

Vervolg je weg na letselschade

Neem contact op om kennis te maken en te zien wat ik voor je kan doen.

Verkeersongeval van de minderjarige Sanne

verkeersongeval minderjarige

De moeder van Sanne (haar naam is gefingeerd) belde mij overstuur op. Haar 13- jarige dochter was aangereden op haar fiets door een automobilist. Na het verkeersongeval is zij met verwondingen aan hoofd en rug naar het ziekenhuis gebracht. De fiets en kleding van Sanne waren onherstelbaar beschadigd. Maar nu had de politie in het Proces Verbaal gezet dat haar dochter zelf schuld had aan het ongeluk omdat ze onverwachts zou zijn overgestoken. Sanne zou zelfs verantwoordelijk zijn voor de schade aan de auto. Wat nu?

Gelukkig was Sanne intussen weer uit het ziekenhuis. De moeder van Sanne had verlof genomen van haar werk en verzorgde haar. Wie kan er immers beter voor een kind zorgen dan de eigen moeder. Ik probeerde haar gerust te stellen en wenste haar voor Sanne beterschap toe. Ik kon haar vertellen dat haar dochter, zelfs als zij een verkeersfout zou hebben gemaakt, er financieel goed af zou komen.

Overmacht bij een verkeersongeval

De Wegenverkeerswet bepaalt namelijk dat een automobilist bij een aanrijding met een voetganger of fietser in principe aansprakelijk is. Dat is pas anders als de automobilist overmacht kan aantonen. Overmacht is er pas als de eventuele fout van de voetganger/fietser zo onwaarschijnlijk was, dat de automobilist bij de bepaling van zijn verkeersgedrag daarmee op geen enkele wijze rekening hoefde te houden. Met veelvoorkomende verkeersfouten (slingeren op de fiets, onvoorzichtig oversteken, niet goed voorsorteren, door rood licht fietsen) moet een automobilist altijd rekening houden. Overmacht is er bij de automobilist dus niet snel.

Bij kinderen jonger dan 14 jaar, zoals bij Sanne, wordt overmacht van de automobilist en eigen schuld aan de kant van het slachtoffer zelfs pas aangenomen als het kind het ongeval opzettelijk zou hebben veroorzaakt of als zij zich bewust roekeloos zou hebben gedragen. Het moet dan echt gaan om zodanig roekeloos gedrag dat het kind het noodlot zou hebben getart.

Dit betekent dat een automobilist die een aanrijding heeft met een kind jonger dan 14 jaar, in principe voor 100% aansprakelijk is voor alle schade die het kind door het ongeval lijdt. Ook in het geval van Sanne dus. Zelfs al zou Sanne ook zelf schuld hebben aan het ongeluk, dan nog moet alle schade van Sanne worden vergoed.

Reflexwerking

Hoe zit het dan met eventuele schade aan de auto van de automobilist? Of als de automobilist ook zelf letsel heeft opgelopen?

De hierboven genoemde regel werkt ook andersom. De bescherming die jonge verkeersdeelnemers genieten voor hun eigen schade, genieten zij ook voor de schade die zij in het verkeer eventueel aan een ander toebrengen.

Praktisch

Met de moeder van Sanne heb ik afgesproken dat wij de verzekeraar van de automobilist aansprakelijk zouden stellen voor de schade van Sanne, maar ook voor de schade die zou ontstaan doordat de moeder nu voor Sanne moest zorgen en niet naar haar werk kon.

Gelukkig werd de aansprakelijkheid bij dit verkeersongeval snel erkend. De schade aan de fiets en de kleding is intussen al vergoed en ook is een bedrag betaald voor de kosten van de verzorging van Sanne. Omdat er letsel is aan rug en hoofd wachten wij nog even af of Sanne volledig herstelt. Omdat Sanne later gymlerares wil worden is het van belang zeker te weten dat het met haar rug goed komt.

Het verhalen van letselschade kan een complexe aangelegenheid zijn. Daarom is het goed om daar hulp bij te hebben van iemand die veel ervaring heeft op dat gebied. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Als er aansprakelijkheid is aan de kant van de automobilist, komen ook de advocaatkosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Magna Veldhuysen is aangesloten bij de vereniging van letselschadeadvocaten, www.lsa.nl

Magna Veldhuysen

Letselschadeadvocaat Zwolle
Zwartewaterallee 46 8031 DX Zwolle
T (06) 25 05 13 95
F (038) 427 20 21
E magna@magnaletselschade.nl