Skip to main content

Vervolg je weg na letselschade

Neem contact op om kennis te maken en te zien wat ik voor je kan doen.

Letselschade

Waarbij kan ik je helpen

Ik kan je helpen in geval jij letselschade lijdt door onder andere:

 • aanrijding
 • bedrijfsongeval
 • dieren
 • gebrekkige opstallen
 • gebrekkige produkten
 • gebrekkige wegen
 • gevaarlijk handelen door derden
 • medische misser
 • onrechtmatig handelen van derden
 • operatiefouten
 • overlijden van een dierbare
 • verkeersongeval
 • vuurwerk

Hoe werk ik

Omdat we in jouw letselzaak enige tijd samen optrekken, is een persoonlijke klik en vertrouwen belangrijk. Daarom maken we eerst gratis en vrijblijvend kennis en bespreken we de mogelijkheden om je schade te verhalen. Vervolgens maken we een op jouw zaak afgestemd plan van aanpak.

Kosten

Als er een aansprakelijke partij is komen de kosten van mijn hulp in beginsel voor diens rekening. Dat bepaalt de wet. Mijn hulp kost je dus in principe niets.

Letselschade

Samen brengen we je letselschade in kaart. Zowel de materiële  als de immateriële schade komt voor vergoeding in aanmerking.

De vergoeding voor de immateriële schade is bedoeld ter compensatie van de pijn, het verlies van levensvreugde en het verlies van de mogelijkheid om je leven te leven zoals jij dat wilt. Hoe hoog deze vergoeding uiteindelijk is hangt af van de  ernst en de duur van de gevolgen van jouw ongeval. Daarom wordt deze vergoeding pas definitief bepaald aan het einde van jouw zaak. In afwachting daarvan krijg je een voorschot op deze schadepost.

Bij materiële schade kun je denken aan:

 • kledingschade
 • beschadigde spullen zoals een auto, fiets, telefoon
 • kosten van verblijf in een ziekenhuis
 • kosten die niet op de ziektekostenverzekering zijn gedekt
 • kosten voor huishoudelijke hulp
 • kosten voor onderhoud in en om de woning
 • kosten die gemaakt worden om jezelf beter te kunnen redden
 • kosten voor voorzieningen om je mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten
 • telefoon- en portokosten
 • reiskosten voor bezoeken aan artsen, therapeuten, instanties
 • schade door het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen
 • pensioenschade

Een aantal van deze schadeposten kunnen pas aan het einde van jouw zaak definitief worden vastgesteld. Ik zorg dat je in afwachting van de definitieve regeling regelmatig een passend voorschot krijgt. Daarmee kun je de lopende kosten dekken en voorkom je geldproblemen.

Heer S

Wij hebben het beiden als prettig ervaren, altijd alle vertrouwen in jou gehad. Wat jij eruit hebt gehaald had een ander naar ons idee zeker niet beter kunnen doen eerder minder.

Mevrouw A. de J.

Ik waardeer jou met dikke 10! en zal je zeker adviseren bij anderen.

De heer ten C.

Wat mij betreft krijg je een 10 en zou je zeer zeker aanbevelen voor anderen. En ik ben normaal wel iemand die juist kritisch is en vaak goeie aanmerkingen kan geven maar ik kan hier weinig op aanmerken. Ben in ieder geval heel blij dat het allemaal zo gelopen is.

Letselschadeadvocaat Magna Veldhuysen is werkzaam in de regio Zwolle, Meppel en Heerenveen

Wil jij na een ongeval verder met je leven?

Ik ben letselschadeadvocaat Magna Veldhuysen en ik sta daarbij graag aan jouw zijde. Ik help je terug op weg. Maak gratis en vrijblijvend kennis om te zien wat ik voor je kan doen.